Autofagi-fokus på det årliga vetenskapliga branschmötet

“The 16th Annual Discovery on Target” i Boston pågår 25 – 28 september. Mötet är en av branschens främsta händelser för diskussioner kring nya målproteiner för läkemedelsutveckling. Att en hel dag ägnas åt autofagi visar på det vi tidigare kommunicerat; ett starkt ökat intresse för autofagi som mål för framtagande av nya innovativa läkemedel. Sprint Biosciences forskningschef, Martin Andersson, kommer att bevaka fältet för bolagets räkning.

Länk till mötet här