Dr Janji

Dr Janji

I januari 2017 ingick Sprint Bioscience ett samarbetsavtal med dr Bassam Janji, biträdande chef för laboratoriet för experimentell cancerforskning vid Luxemburgs institut för hälsa (LIH). Dr Janjis banbrytande forskning har pekat ut autofagi som en nyckelmekanism för hur tumörer undkommer immunförsvaret. Vi kommer arbeta tillsammans och använda Sprint Biosciences autofagiinhibitorer för att bekräfta vilken roll autofagi spelar i cancerimmunologi. Målet är att utveckla behandlingformer som stärker kroppens eget immunsystems förmåga att bekämpa tumören.