Dr Grandér/Dr Pokrovskaja Tamm forskargrupp

Dr Grandér/Dr Pokrovskaja Tamm forskargrupp

Bolaget tecknade i april 2015 ett samarbetsavtal med professor Dan Grandér på Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet. Professor Grandérs forskargrupp studerar mekanismer för resistensutveckling i tumörer och tillsammans har vi tittat på hur och för vilka läkemedel autofagi är en resistensmekanism. Sedan 2017 har samarbetet fördjupats med en doktorand som delar sin tid mellan Sprint Bioscience och KI.

Efter en tids sjukdom avled Dan Grandér i september 2017 och hans forskargrupp leds nu av docent Katja Pokrovskaja Tamm som varit en nyckelperson under hela samarbetet. Trots förlusten av Dan fortsätter vi jobba tillsammans med målet att göra autofagiinhibtition till en kliniskt användbar behandling.