Dr Amaravadi

Dr Amaravadi

I vårt Vps34-projekt, som syftar till att inhibera autofagi, inledde vi hösten 2014 ett samarbete med dr Ravi Amaravadi. Han bedriver både klinisk och translationell forskning med fokus på autofagiinhibition som cancerbehandling och är en stor tillgång som vetenskaplig rådgivare i projektet.

Dr Amaravadi är verksam vid University of Pennsylvania som en av ledarna av the Cancer Therapeutics Program vid Abramson Cancer Center, och valdes under 2015 in till The American Society of Clinical Investigation.