NASH

NASH

NASH-projektet är licensierat till LG Chem och drivs i samarbete där LG Chem står för alla utvecklingskostnader.

NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis) är en allvarlig leversjukdom där det idag saknas behandling. I vårt NASH-projekt arbetar vi med en ny verkningsmekanism och ett nytt målprotein som är involverat i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflammatorisk respons och fibros i NASH. Detta ger oss möjlighet att utveckla behandlingar som kan bromsa utvecklingen av både tidiga och sena stadier av NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)/NASH, antingen som monoterapi eller i kombination med andra NASH-preparat.