PIP4K2

PIP4K2

PIP4K2-projektet är licensierat till Petra Pharma och drivs i samarbete där Petra Pharma står för alla utvecklingskostnader.

Målprotein i detta projekt, PIP4K2, är ett lipidkinas med en viktig roll i olika former av leukemi. Bakom upptäckten av detta proteins roll i cancer står en av Petra Pharmas grundare, dr. Lewis Cantley. Petra Pharma finansieras bland annat av fyra stora läkemedelsbolag (AbbVie, Pfizer, Johnsson and Johnsson och Eli Lilly), vilket ger Petra Pharma både den vetenskapliga kompetensen och de finansiella musklerna som krävs för att driva detta projekt på bästa sätt mot klinik.