Nytt projekt

Nytt projekt

 

Detta onkologiprojekt riktar sig mot en ännu inte namngiven proteinfamilj. Projektet syftar till att ta fram läkemedel riktat mot en familj av proteiner som är involverade i cellens svar på DNA-skador (DNA-damage response, DDR), cellcykel-kontroll, metabolism i lysosomen och inflammatorisk signalering. Förhöjda nivåer av denna proteinfamilj finns i en rad cancerformer och är korrelerad till sämre överlevnad hos patienter med cancer i bland annat lever, njure och bukspottkörtel. Bland de möjliga behandlingar som kan utvecklas ur detta projekt ser vi bland annat kombinationsbehandlingar med andra läkemedel som hämmar DDR, eller i kombination med strålterapi. Det finns även potentiella synergier med olika immunterapier.