VADA

VADA

 

VADA-projektet riktar sig mot proteinet vaccinia-related kinase 1 (VRK1). Projektet syftar till att ta fram läkemedel riktat mot en familj av proteiner som är involverade i cellens svar på DNA-skador (DNA-damage response, DDR), cellcykel-kontroll, metabolism i lysosomen och inflammatorisk signalering. Förhöjda nivåer av denna proteinfamilj finns i en rad cancerformer och är korrelerad till sämre överlevnad hos patienter med cancer i bland annat lever, njure och bukspottkörtel. VRK1-hämmare har kapacitet att förstärka kroppens immunologiska försvar mot cancerceller och har därmed potential att fungera i kombination med andra behandlingsformer som immunonkologisk terapi, strålterapi och cellgifter.