Sprint Bioscience utser Erik Kinnman till ny verkställande direktör

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att Erik Kinnman har utsetts till ny verkställande direktör i bolaget. Han har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Erik Kinnman tillträder rollen den 1 mars 2021 och efterträder Charlotte Leife som varit tillförordnad vd sedan den 1 september 2021.

Erik Kinnman var mellan 2016 och januari 2021 vd för Abliva AB (tidigare Neurovive), ett bioteknikbolag noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vidare har Erik Kinnman haft ledande befattningar på bland annat AstraZeneca och SOBI samt varit verksam som finansanalytiker vid Danske Bank. Erik Kinnman är läkare, medicine doktor och docent vid Karolinska Institutet. Han har en specialistutbildning inom neurologi och smärtlindring, samt en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

”Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Erik Kinnman som ny vd i Sprint Bioscience. Hans omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom globala läkemedelsföretag, solida vetenskapliga bakgrund och gedigna förståelse för kapitalmarknaden ger honom utmärkta förutsättningar att leda bolaget för att accelerera utvecklingen av nya och befintliga läkemedelsprojekt. Jag vill också rikta ett stort tack till Charlotte Leife för hennes betydande insatser under tiden som tillförordnad vd”, säger Sprint Biosciences styrelseordförande, Rune Nordlander.

”Jag ser en stor potential i Sprint Biosciences unika läkemedelsprojekt och affärsmodell, och ser fram emot att få leda ett bolag där medarbetarna har så stark kompetens och innovationskraft. Mitt fokus kommer att ligga på att optimera förutsättningarna för att nuvarande partnerprojekt ska lyckas och att fler samarbetsavtal med internationella läkemedelsföretag sluts, samt att säkra en resurseffektiv generering av nya läkemedelsprojekt med avsikt att skapa betydande aktieägarvärde”, säger Erik Kinnman, tillträdande vd för Sprint Bioscience.

Denna information är sådan som Sprint Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 09:10 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, styrelseordförande, Sprint Bioscience
Tel: 0733 89 68 27
E-post: rune.nordlander@first-venture.se

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • Erik Kinnman