Sprint Bioscience publicerar tre filmer om hur man kostnadseffektivt tar fram unika cancerläkemedelsprojekt och genererar värde

I dag publicerar Sprint Bioscience den första av totalt tre filmer om bolagets läkemedelsutveckling och unika affärsmodell. De två följande filmerna släpps under kommande vecka. I filmerna ges en inblick i hur Sprint Bioscience snabbt tar en ny vetenskaplig upptäckt från idé till potentiella cancerläkemedel av stort värde för både patienter och aktieägare.

Sprint Bioscience har återkommande visat sig kapabelt att välja kommersiellt och kliniskt relevanta projekt – under loppet av fyra år har bolaget utlicensierat tre läkemedelsprojekt till internationella läkemedelsföretag till attraktiva villkor. I tre korta filmer beskriver forskare och affärsutvecklare hur man tids- och resurseffektivt utvecklar banbrytande läkemedel och sedan licensierar ut dem till internationella läkemedelsbolag redan i preklinisk fas.

– Under ett vanligt år träffar vi våra aktieägare ofta och vi har många studiebesök från andra i branschen i våra labb. Med pandemin har vi varit tvungna att dra ner på detta till ett minimum och för oss är de här filmerna ett sätt att fortsatt dela med oss av det viktiga och högkvalitativa arbete som pågår med full fart i våra lokaler, säger Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience.

De tre filmerna går igenom olika delar av processen att utveckla ett läkemedel, från idé till utlicensiering.

Del 1: Sprint Bioscience identifierar potentiella banbrytande cancerläkemedel tidigt
Sprint Biosciences forskningschef Martin Andersson ger en inblick i hur det går till när bolaget identifierar nya vetenskapliga startpunkter för utveckling av banbrytande cancerläkemedel.

Del 2: Sprint Bioscience sprintar från vetenskaplig idé till industriellt läkemedelsprojekt
Välkommen in i labbet! Sprint Biosciences forskare visar runt och berättar om den iterativa process som omvandlar en idé till lovande läkemedelskandidat.

Del 3: Sprint Bioscience genererar värde till patienter och aktieägare
Sprint Biosciences affärsutvecklingschef Anne-Marie Wenthzel berättar mer om affärsmodellen och processen för att finna rätt samarbetspartner till varje enskilt projekt.

Den första filmen publiceras idag på www.sprintbioscience.com och via Finwire Medias YouTube-kanal. Del två publiceras den 14 juli och del tre den 16 juli.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • Erik Kinnman SprintBioscience