Sprint Bioscience presenterar bolag och projekt för investerare och internationella läkemedelsbolag

Sprint Biosience AB (publ) meddelar idag bolagets närmaste planer för digitala investermöten samt ett internationellt partneringmöte.

BioStock Life Science Summit, 26-27 maj

Sprint Bioscience vd Erik Kinnman kommer att presentera bolaget på vårupplagan av BioStocks digitala investerarmöte. Mötet innehåller såväl företagspresentationer som paneldiskussioner samt filmas och streamas via Youtube. Mer information kommer att finnas här: https://www.summit.biostock.se

Aktiespararnas Småbolagsdagar, 7-8 juni

Aktiesparnas årliga småbolagsdagar innehåller bolagspresentationer, utbildningsinslag, paneldebatter och intervjuer. Möjlighet ges att digital ta del av vd Erik Kinnsmans presentation av bolaget via film och streaming. Mer information kommer att finnas här: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna

BIO International Convention Digital, 14–18 juni

Detta är världens största partneringevent för life science-industrin. Över 16 000 deltagare väntas nätverka för att diskutera licensaffärer och forskningssamarbeten. Sprint Bioscience team kommer både träffa representanter från sitt globala nätverk och etablera nya kontakter med fokus på att presentera bolagets läkemedelsprojekt. Läs mer om mötet här: https://www.bio.org/events/bio-digital

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Bifogade bilder

  • Erik Kinnman SprintBioscience