Sprint Bioscience har utsett Mathias Skalmstad till Chief Financial Officer

Sprint Bioscience AB (publ) har utsett Mathias Skalmstad till Chief Financial Officer (CFO). Han tar över efter Patrik Fagerholm som varit tillförordnad CFO sedan september 2020. Mathias Skalmstad tillträder sin tjänst den 16 augusti 2021 och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Mathias Skalmstad har en civilekonomexemen från Mälardalens Högskola, med inriktning på finans, controlling och redovisning och tillför Sprint Bioscience en rad olika erfarenheter från sina tidigare uppdrag som CFO, controller och affärsområdeschef. Han har innehaft en rad befattningar inom utbildnings-, fordons- och telekombranschen, bland annat på Ericsson, Haldex, AcadeMedia och nu senast på Hermods, en del av Academedia-koncernen.

–Jag ser fram emot att att välkomna Mathias Skalmstad i ett viktigt skede av Sprint Biosciences utveckling. Mathias tillför en bred erfarenhet från olika roller inom internationella bolag. På bolagets vägnar vill jag passa på att tacka vår avgående CFO Patrik Fagerholm för utomordentligt gott samarbete och viktiga insatser, och önskar honom lycka till i sina framtida uppdrag, säger Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com