Sprint Bioscience erhåller besked om godkännande av patent för Vps34-hämmare i Taiwan och Hong Kong

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit besked om kommande godkännanden av patentansökningar i Taiwan och Hong Kong för sina Vps34-hämmare, som har potential att göra tumörer mer känsliga för behandling med immunonkologiska läkemedel.

"Vi ser att arbetet med immaterialrättsligt skydd för våra Vps34-hämmare fortsätter att ge löpande resultat. Fler godkända patent i kommersiellt viktiga länder, utöver de vi redan fått, är att vänta och det stärker vår position"Johan Lindström, chef för läkemedelskemi på Sprint Bioscience

Patentansökningarna 106105178 och 106105179 (Taiwan), samt ansökningarna för våra back-up serier 62020019799.9, 62020019800.5, 62020019801.3, 62020019802.1 (Hong Kong) avser Sprint Biosciences läkemedelsprojekt Vps34 där SB02024 ingår. De kommande patenten får en giltighetsperiod till och med februari 2037.

”Vi ser att arbetet med immaterialrättsligt skydd för våra Vps34-hämmare fortsätter att ge löpande resultat. Fler godkända patent i kommersiellt viktiga länder, utöver de vi redan fått, är att vänta och det stärker vår position, säger Johan Lindström, chef för läkemedelskemi på Sprint Bioscience.

Under hösten 2020 publicerade tre oberoende forskargrupper resultat i vetenskapliga tidskrifter som stödjer konceptet bakom Sprint Biosciences läkemedelsprojekt Vps34.

För vidare information, vänligen kontakta:

Charlotte Leife, tf. verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: charlotte.leife@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning