Sprint Bioscience och fem andra aktörer erhåller finansiering från KK-stiftelsen för forskningsnätverk kring komplexa inflammationsmekanismer

Sprint Bioscience AB (publ) (Sprint) meddelar idag att KK-stiftelsen har beviljat ett anslag om SEK 48 miljoner till ett forskningsprogram kring inflammationsprocesser som bolaget valts ut att delta i. Sprint Bioscience ska bidra med kunskap om utveckling av cancerläkemedel och kommer via nätverket få tillgång till unik forskning om inflammatorisk signalering vid cancer.

"Vi får även möjligheten att testa våra substanser i nya och avancerade inflammationsmodeller som kan ge uppslag till nya projekt."Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience

Målet med forskningsprogrammet X-HiDE (Exploring Inflammation in Health and Disease) är att skapa en modell för kroppens inflammationsprocesser. Modellen kan sedan appliceras på flera olika sjukdomar och möjliggöra utveckling av nya läkemedel med hög precision. X-HiDE drivs av Örebro Universitet och programmet har per 25 mars 2020 beviljats ett anslag om SEK 48 miljoner SEK från KK-stiftelsen. Sprint Bioscience är ett av fyra life science-företag som tillsammans med Örebro universitet deltar i forskningsprogrammet. Arbetet med att modellera kroppens inflammationsprocesser kräver en kraftfull infrastruktur i form av laboratorieresurser och datorer med hög beräkningskapacitet. Syftet med forskningsnätverket är därför att effektivt nyttja kompetens och resurser från ett flertal aktörer. Sprint Bioscience kommer att bidra med kompetens inom cancerläkemedelsutveckling och även med substanser från bolagets utvecklingsprojekt. Utöver Sprint Bioscience deltar AstraZeneca, Pfizer Innovations, Wolfram MathCore, TATAA biocenter och Vironova i nätverket. Bolagen kommer att bidra med kliniska data, expertis inom matematisk modellering, dataanalys samt kunskap inom vaccinområdet och inflammatoriska svar på mikropartiklar.

”Inflammation är ett komplext medicinskt fenomen som misstänks vara en vanlig underliggande faktor till flera folksjukdomar, bland annat diabetes och cancer. Genom tillgång till de forskare och de inflammationsmodeller som ingår i nätverket hoppas vi få fördjupad kunskap om inflammatorisk signalering i cancer. Vi får även möjligheten att testa våra substanser i nya och avancerade inflammationsmodeller som kan ge uppslag till nya projekt”, säger Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience.

Arbetet inom X-HiDE kommer att påbörjas 1 november 2020 och pågå fram till 31 oktober 2028 och har ingen finansiell påverkan på Sprint Bioscience.

 

Om KK-stiftelsen AB
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, är ett statligt forskningsstödjande organ vars syfte är att främja kompetensutveckling och skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.

Certified Advisor är FNCA Sweden: 08-528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

För vidare information, vänligen kontakta:
Martin Andersson, forskningschef, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
Epost: martin.andersson@sprintbioscience.com

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • Martin Andersson