Sprint Bioscience erhåller besked om godkännande av patent på Vps34-inhibitorer

Sprint Bioscience AB (publ.) meddelar idag att det europeiska patentverket, EPO, beslutat att bevilja två av patentansökningarna på bolagets Vps34-inhibitorer, som utvecklas för att göra tumörer mer känsliga för behandling med immunonkologiska läkemedel. De beviljade europapatenten ger möjlighet till patentskydd i 38 länder.

Nya forskningsresultat för Sprint Bioscience Vps34-hämmare publicerades nyligen i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Science Advances. Där beskrivs att bolagets läkemedelskandidat SB02024 aktiverar immunförsvaret i tumörer vid malignt melanom och kolorektalcancer, vilket stärker potentialen för denna Vps34-hämmare som en del i framtida immunonkologiska behandlingar.

”Beskedet från det europeiska patentverket ger ytterligare styrka åt vårt Vps34-projekt, vilket nyligen uppmärksammats som en potentiellt värdefull komponent i nästa generations immunonkologiska terapier”, säger Sprint Bioscience vd, Jessica Martinsson. 

Det europeiska patentverkets besked om beviljade patent avser ansökningarna EP3416945 (01 ARYL-PC-EP) och EP3416957 (02 AMINE-PC-EP). De beviljade europapatenten ger möjlighet till patentskydd för uppfinningarna i 38 länder efter att patenten validerats eller bekräftats av de enskilda nationella patentverken.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)
 

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com