Sprint Bioscience AB (publ) redovisar utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Den 28 maj 2020 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 för teckning av aktier i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”). 47 031 teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjades för teckning av aktier, innebärande en utnyttjandegrad om 4,38 procent.

På grund av Bolagets företrädesemission av units kommer det att, som tidigare har kommunicerats, genomföras en omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av. Som tidigare har kommunicerats kommer en sådan omräkning inte att kunna ske förrän företrädesemissionen är genomförd. Omräkningen beräknas ske senast vecka 26, 2020.

Efter att omräkningen är genomförd kommer Bolaget att offentliggöra resultatet av omräkningen, inklusive hur många aktier som tillkommer i Bolaget och det belopp som Bolaget tillförs med anledning av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com