Sprint Bioscience AB (publ) i samarbete med Danske Bank kring uppdragsanalys

Sprint Bioscience har inlett samarbete kring uppdragsanalys med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.

Danske Bank kommer utföra minst fyra analyser per år, vilka kommer publiceras på Danske Banks hemsida och genom deras distributionsnätverk. Utöver detta kommer analysen publiceras av Sprint Bioscience genom bolagets gängse publikationsrutiner, via pressmeddelanden och på bolagets hemsida. Initialanalys kommer publiceras inom kort.

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

 

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com