Årsredovisning 2019

Sprint Bioscience AB:s (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning via bolagets hemsida; sprintbioscience.com

Sprint Bioscience är ett bolag som utvecklar nya innovativa läkemedel med fokus på att bekämpa cancer. Vi utvecklar läkemedel – från idé till läkemedelskandidat – i egna lokaler med fullt utrustade laboratorier. Vi arbetar med en bred projektportfölj och på kort tid driver vi flera parallella läkemedelsprojekt i den prekliniska fasen, fram till att vi identifierar en kandidat som är redo för kliniska studier. Sedan bolaget grundades har vi varit inriktade på onkologi och i dagsläget är fokus på gränslandet mellan tumörmetabolism, immunonkologi och tumörens mikromiljö.

Vi är grundare och utvecklare av nya läkemedelsprojekt som vi licensierar till den globala läkemedelsindustrin. Vår affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium testa ett projekts kommersiella genomförbarhet. Att licensiera ut läkemedelsprojekten i preklinisk fas ger oss möjlighet att maximera och fokusera vår expertis till preklinisk läkemedelsutveckling. När ett projekt licensierats ut och arbetet övertagits av licenstagaren frisätts resurser för att starta fler, nya projekt. Detta sätt att bygga en bred projektportfölj med flera olika projekt ger oss en spridning av risk, i kontrast till att vara beroende av ett fåtal projekt inom ett smalt område.

På Sprint Bioscience har vi tre mål; omvandla kunskap till läkemedel som gör skillnad för patienter, skapa värde som kommer att inspirera till fortsatt stöd från våra aktieägare och bygga ett team som passionerat bedriver framgångsrik läkemedelsutveckling.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Bifogade bilder

  • SprintBioscience ÅRS featured