Analys av Danske Bank efter bokslutskommuniké

Sprint Bioscience – Next frontier of drug discovery

Sprint Bioscience is an innovative company focused on early-stage drug development,
providing novel drug candidates within the cancer field. Its strategy is to outperform
research productivity in preclinical phase, identifying and running tailor-made drug
development projects leanly and effectively. After development, the company out-licenses promising and high-quality projects to the global pharma industry through milestone and royalty agreements.

Click here to access report

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i
Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North GRowth Market och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com