Sprint Bioscience presenterar på Introduce Investor Days 27 maj

Sprint Bioscience presenterar sig på Introduce Investor Days som hålls den 27-28 maj på Hotell Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm.

Introduce Investor Days är ett kvartalsvis återkommande seminarium som ger investerare möjlighet att lära sig mer om några av de företag som ABG Sundal Collier samarbetar med. Till eventet har även andra företag bjudits in, som kan vara av intresse för investerare, som Sprint Bioscience.

Företagen kommer att presentera sin verksamhet och visioner. Varje presentation är 20 minuter, följt av en kort Q & A. Eventet kommer att livesändas och kan följas via: www.introduce.se där program och anmälan även finns tillgängliga. Sprint Bioscience presenterar kl 12:30.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019, klockan 13.00 CET.

 

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Bifogade bilder

  • Anders Åberg