Sprint Bioscience har tillsammans med MAX IV-laboratoriet tilldelats anslag av Vinnova

Sprint Bioscience har tillsammans med MAX IV-laboratoriet tilldelats 500 000 SEK under de kommande två åren ur Vinnovas program “Industriella Pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – Våren 2019”