Sprint Bioscience har tillsammans med MAX IV-laboratoriet tilldelats anslag av Vinnova

Sprint Bioscience har tillsammans med MAX IV-laboratoriet tilldelats 500 000 SEK under de kommande två åren ur Vinnovas program “Industriella Pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – Våren 2019”

Projektet syftar till att utveckla ett nytt fragmentbibliotek samt att utföra fragmentscreening med hjälp av röntegenkristallografi för ett onkologirelaterat protein. Anslaget möjliggör för Sprint Bioscience att etablera de teknologier som krävs för att använda röntgenkristallografi som en screeningmetod. Genom detta samarbete med MAX IV kommer Sprint Bioscience kunna bredda sin kapacitet inom fragmentscreening, något som lägger grunden för att fler typer av målproteiner framgångsrikt kan läggas till i bolagets projektportfölj. 

Om MAX IV och ESS

Forskningsanläggningen MAX IV i Lund är Sveriges största forskningsinfrastruktur och en av världens mest ljusstarka synkrotronljuskällor. I nära anslutning byggs European Spallation Source (ESS) för att bli världens mest kraftfulla neutronkälla. De kommer att ge unika utvecklingsmöjligheter inom ett brett spektrum av forskningsområden, såsom biovetenskap och materialvetenskap, samt alla viktiga industriella och samhälleliga tillämpningar som bygger på egenskaper och prestanda hos olika material. www.maxiv.se och www.esss.se

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, tf verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019, klockan 10.00 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • Leif Jansson MAXIV night 2 small