Återbetalning av bryggfinansiering

Som tidigare meddelats i december 2018, tecknades ett avtal gällande bryggfinansiering om 12,0 MSEK med Gerhard Dal, Johanna Lindner och Råsunda förvaltning AB. Finansieringen syftade till att täcka bolagets behov av rörelsekapital och löpte till och med den sista februari 2019 med möjlighet till förlängning till och med den sista mars 2019. Lånet upptogs till marknadsmässiga villkor med en ränta om 3% per månad fram till den sista februari 2019 och 4 % för mars månad i det fall möjligheten till förlängning utnyttjas. Lånet kommer att återbetalas i sin helhet före 1 april 2019.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019, klockan 16.30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning