Vill regeringen att all avkastning från svensk life science-forskning ska gå till utlandet?

Välkommen till Sprint Biosciences Almedals-seminarium

Torsdag 5 juli kl 15.15
Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4, Almedalen, Visby

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51406

Följ seminariet när det händer! Se Sprint Biosciences partnerseminarium här

Beskrivning av samhällsfrågan 

Sverige var länge ett framgångsland inom läkemedelsområdet, men politikerna och investerarna verkar idag sakna ambition att bygga starka bolag i industrin och kommersialisera värdet i forskningen, varpå det köps upp utomlands. Hur kan vi vända detta?

Med inledning av Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience, arrangerar Dagens Nyheter och Sprint Bioscience ett seminarium för att diskutera denna fråga.

Paneldeltagare:

  • Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare
  • Per-Arne Håkansson (S), Näringsutskottet Riksdagen
  • Marie Ljungberg Schött (M), Sjukvårdslandstingsråd, Stockholm
  • Björn Ursing, programdirektör, SwedenBio
  • Karin Meyer, verkställande direktör, Apotekarsocieteten
  • Jessica Martinsson, Operationell chef, Sprint Bioscience

Moderator: Niklas Ekdahl, Dagens Nyheter

Välkommen!

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • Sprint Bioscience_Swedish Life Science