Sprint Bioscience presenterar på Redeye Life Science Day

Onsdagen den 21 november presenterar Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience, den senaste utvecklingen i bolaget för professionella och institutionella investerare på Redeye Life Science Day. Träffa oss på Haymarket by Scandic i Stockholm där presentationen hålls kl 08:20 och även kan följas live www.redeye.se/live/ls-day-2018.

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.redeye.se/live/ls-day-2018

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 klockan 13:00 CET

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • Anders Åberg