Karin Meyer

Karin Meyer

Styrelseledamot sedan 2015

Karin Meyer är vd för Apotekarsocieteten. Tidigare var hon vd för PCG Clinical Services AB och PCG Solutions AB samt näringslivschef på Uppsala universitet. Hon har arbetat med kliniska prövningar på Quintiles och även varit vd för Quintiles Scandinavia. Vidare har Karin arbetat med hälsoekonomi inom kliniska prövningar på AstraZeneca och som handläggare på Läkemedelsverket. Karin är styrelseledamot i flera Life Science-bolag.

Karin Meyer är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Antal aktier

500 Aktier samt 12 500 teckningsoptioner.