Jan-Erik Nyström

Jan-Erik Nyström

Född 1953

Styrelseledamot sedan 2019

Jan-Erik har mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom industriell läkemedelsforskning inklusive 21 år från AstraZeneca i roller som chef för läkemedelskemi och forskningschef för den svenska forskningsorganisationen inom CNS och Pain Control.
Jan-Erik har mångårig erfarenhet av arbete inom olika ledningsgrupper och styrelser. Sedan 2012 arbetar han fristående genom sitt bolag Alveiro LifeScience med olika uppdrag inom Life Science-sektorn.  Jan-Erik engageras regelbundet som bedömare av läkemedelsprojekt åt läkemedelsbolag och anslagsgivande myndigheter. Kompetensområden av särskild tyngd är tidig läkemedelsutveckling och då särskilt läkemedelskemi och immaterialrättigheter.
Jan-Erik har även gedigen erfarenhet inom farmakologi, CMC, toxikologi, affärsutveckling, licensiering och klinisk utveckling.

Utbildning

Civilingenjörsexamen Kemi, TeknD och Docent Organisk Kemi, KTH.

Övriga uppdrag

VD i Alveiro AB
Styrelseorförande i TIRmed Pharma.
Styrelsemedlem i ”Stiftelsen Gunnar och Elsa Jäderlunds Minne”

Antal Aktier  (Innehav 20 september 2021)

15 052

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.