Ingemar Kihlström

Ingemar Kihlström

Styrelseledamot sedan 2018

Ingemar Kihlström är ursprungligen fysiolog och arbetar nu med styrelseuppdrag i Life Science-industrin. Han har närmare 40 års erfarenhet av Life Sciences, huvudsakligen från AstraZeneca och Pharmacia. De sista dryga 20 åren har Ingemar verkat i finanssektorn och suttit som ledamot i flera styrelser i mindre bolag. Ingemars erfarenhet kommer både från forskning och utveckling (FoU) och finansiering i mindre bolag.

Ingemar Kihlström är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Antal aktier