Erik Björk

Erik Björk

Född 1976.

Ledamot sedan 2020

Bakgrund

Erik Björk har arbetat i ledande roller inom ekonomi och finans i större och mindre noterade bolag inom läkemedelsbranschen och andra branscher även internationellt. Han arbetar för närvarande som Group CFO på Filippa K och innan dess som Group CFO på Medivir. Erik har också arbetat som finanschef på AstraZeneca Sweden Operations i Södertälje och tidigare på Procter & Gamble i Geneve och London.

 Utbildning

Civilekonom och jur.kand. från Lunds Universitet

Övriga uppdrag

Styrelseordförande Five Friends Invest, Selfix

Styrelseledamot Vässla

 

Antal Aktier och teckningsoptioner (Innehav  24 juli 2020)

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare