Charlotta Liljebris

Charlotta Liljebris

Styrelseledamot sedan 2017

Charlotta Liljebris är FoU chef på Xspray Pharma. Charlotta har doktorerat i läkemedelskemi och har mer än 25 års branscherfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har tidigare varit ansvarig för affärsutveckling på Orexo, vice vd för utveckling på Aprea med fokus på onkologiprojekt och projektledning på Biovitrum. Charlotta har erfarenhet från flera tidigare styrelseuppdrag inom Life Science.

Charlotta Liljebris är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Antal aktier