Jessica Martinsson

Jessica Martinsson

Verksamhetschef och medgrundare till bolaget.

Utbildning

Magisterexamen i kemi, Uppsala universitet.

Huvudsaklig erfarenhet

Forskare Biovitrum AB, Forskare Pharmacia&Upjohn

Antal aktier och teckningsoptioner (innehav 24 juli 2020)

267 750 aktier och 4 250 TO4