Jessica Martinsson

Jessica Martinsson

Operativ chef.

Född 1972. Anställd sedan 2009, nuvarande anställning sedan 2020

Utbildning

Magisterexamen i kemi, Uppsala universitet.

Huvudsaklig erfarenhet

Jessica är medgrundare till Bolaget och har gedigen erfarenhet bland annat som forskare vid Biovitrum AB och Pharmacia & Upjohn.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Fragment Finans AB. Styrelseledamot i Lipigon Pharmaceuticals.

Innehav  (23 jan 2023)

274 750 aktier och 7000 teckningsoptioner