Anders Åberg

Anders Åberg

Verkställande direktör sedan 2009 och medgrundare till bolaget.

Utbildning

Doktorsexamen i molekylärbiologi, Stockholms universitet.

Huvudsaklig erfarenhet

CSO Sidec AB (2005–2008), Avdelningschef AstraZeneca, Mölndal (2001–2005).

Antal aktier

191 384 aktier, TO1 16 000 samt 2 500 teckningsoptioner.