6–8 november 2023: BIO-Europe

Sprint Bioscience deltar på BIO-Europe, det största investerar- och partneringmötet i vår bransch, på plats i München, Tyskland.  Diskussioner kring samarbeten och möjligheter att ingå framtida avtal står på dagordningen. Läs mer om mötet här.