28-29 September 2022: Nordic Life Science Days

Nordic Life Science Days är en viktig knutpunkt för vår bransch och möjliggör möten och värdefullt nätverkande. Sprint Bioscience närvarar under två händelserika dagar den 28-29 september. Läs mer om mötet här.