25-28 Oktober: Bio Europe

Bio Europe genomförs digitalt och Sprint Bioscience deltar i möten med våra branschkollegor runt om i världen. Diskussioner om projekt och samarbeten med möjlighet att ingå framtida avtal står på dagordningen. Läs mer om mötet här.