20-23 april 2021: Nordic Life Science Days – Digital

Nordic Life Science Days är en viktig knutpunkt för vår bransch och möjliggör möten och värdefullt nätverkande. Spring Bioscience närvarar under tre händelserika digitala dagar den 20-23 april. Läs mer om mötet här.