25-27 mars 2019: BIO Europe Spring

BIO Europe Spring hålls denna gång i Wien, Österrike, mellan den 25-27 mars. Sprint Bioscience deltar för att nätverka med såväl investerare som kollegor från den globala läkemedelsbranschen. Läs mer om mötet här.