Finansiella rapporter

Här kan du ladda ner våra senaste årsredovisningar, delårsrapporter och bolagsinformation.

  • Första kvartalet 2018Första kvartalet 2018PDF-dokument 1 MB
  • Årsredovisning 2017Årsedovisning 2017PDF-dokument 1 MB
  • Bokslutskommuniké 2017Bokslutskommuniké 2017PDF-dokument 1 MB