Finansiell kalender

Kommande årstämmor
Årsstämma Datum
Årsstämma 2018 2018-05-16
Kommande rapporter
Rapport Datum
Delårsrapport för kvartal 1 2018-05-16
Delårsrapport för kvartal 2 2018-08-15
Delårsrapport för kvartal 3 2018-10-24