Finansiell kalender

Kommande årstämmor
Årsstämma Datum
Årsstämma 2019 2019-05-15
Kommande rapporter
Rapport Datum
Delårsrapport för kvartal 3 2018-10-24
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-20
Delårsrapport för kvartal 1, 2019 2019-05-15