Aktien och aktieägare

Certified Adviser

Redeye
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
103 87 Stockholm
Tel. +46 8-545 013 30
www.redeye.se

NASDAQ First North PREMIER

Sprint Bioscience aktie handlas på NASDAQ First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2018-09-28
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 790 334* 17,7%
Pär Nordlund inkl bolag 674 668 6,7%
Roosgruppen AB 553 087 5,5%
Staffan Halldin 464 000 4,6%
Avanza Pension 457 280 4,5%
Kudu AB 364 899 3,6%
Mikael Lönn 336 573 3,3%
WTS 306 666 3,0%
Jan Löngård 260 000 2,6%
Martin Andersson 256 300 2,5%
Jessica Martinsson 255 000 2,5%
Jan Nordqvist 252 932 2,5%
John Bäck 240 000 2,4%
Almi Invest 227 880 2,3%
JP Morgan 217 262 2,2%
Övriga 3 442 900 34,1%
Totalt antal aktier 10 099 781 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag