Aktien och aktieägare

Certified Adviser

Redeye
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
103 87 Stockholm
Tel. +46 8-545 013 30
www.redeye.se

NASDAQ First North PREMIER

Sprint Bioscience aktie handlas på NASDAQ First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2018-06-30
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 790 334* 17,7%
Pär Nordlund inkl bolag 699 980 6,9%
Roosgruppen AB 553 087 5,5%
Staffan Halldin 464 000 4,6%
Avanza Pension 432 047 4,3%
Kudu AB 364 899 3,6%
Mikael Lönn 336 573 3,3%
Almi Invest 316 841 3,3%
WTS 306 666 3,1%
Jan Löngård 260 000 3,0%
Jessica Martinsson 255 000 2,5%
Martin Andersson 254 000 2,5%
Nordnet pensionsförsäkring 238 138 2,4%
Jan Nordqvist 227 973 2,3%
JP Morgan 217 262 2,2%
Övriga 3 382 981 33,5%
Totalt antal aktier 10 099 781 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag